Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

presentation:sl 2006/03/20 14:39 presentation:sl 2012/10/26 06:23 version actuelle
Ligne 1: Ligne 1:
 +Dmaths slovak\\
 +By **Zdenko Podobny** ( <zdpo@mailbox.sk> )
 +
 +
 +__**Dmaths je určený**__ uďum, ktorý pravidelne používajú editor vzorcov v OpenOffice alebo StarOffice (učitelia matematiky...).
 +
 +Dmaths je zadarmo (pod licenciou GPL) dostupný pre Linux aj Windows. Jeho súčasťou je inštalačná (v slovenčine) a používateľská (v angličtine) príručka.
 +
 +Poďakovanie za grafiku patrí môjmu synovi.
 +
 +Ak chcete vidieť používateľkú príručku vo francúzštine, tak kliknite kliknite [[http://www.dmaths.com/dmaths/userguide/user_guide_en.html|sem]] !
 +
 +Prihlásenie sa do e-mailovej konferencie: Kliknúť : <users-en-subscribe@dmaths.org>
 +
 +__**Čo môžete robiť :**__
 +
 +
 +
 +__Nový dmaths panel :__
 +
 +{{ presentation:barre.jpg?550 }}
 +
 +
 +
 +__Rýchle makrá.__
 +
 +Napíšte 2;f(x) a po dvoch kliknutiach dostanete :  {{ presentation:predme99.gif }}
 +
 +__Môžete kresliť krivky__
 +
 +{{  presentation:repregraphique.jpg }}
 +
 +
 +__Môžete vkladať diagramy :__
 +
 +{{ presentation:modifier1.png }}
 +

 
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!